Manipulacji wyborczych ciąg dalszy

Przygotowanie wyborów samorządowych 2018 przez władze Gminy Kolbudy ciągle budzi zastrzeżenia. Jestem w stanie założyć się, że w Urzędzie Gminy Kolbudy nikt nie czyta przygotowanych uchwał ani nie przewiduje skutków ich przyjęcia. Niewykluczone, że może to być rodzaj manipulacji wyborczej określanej terminem gerrymanderingu.

Otóż wybory przedstawicieli na radnych przeprowadza się w okręgach wyborczych, przeważnie zgodnie z podziałem na sołectwa czy osiedla. Zdarza się, że jednostki pomocnicze łączy się w celu utworzenia okręgu, bądź dzieli na dwa lub więcej okręgów, aby zapewnić jednolitą normę przedstawicielstwa – wskaźnik określający liczbę mieszkańców przypadających na jeden mandat.

W naszej gminie rada gminy dokonała podziału na okręgi wyborcze dnia 27.03.2018 roku i ustaliła ich granice oraz określiła liczbę radnych wybieranych w danym okręgu. Uchwałę tę zakwestionował w dniu 27.04.2018 r. komisarz wyborczy postanowieniem GDG – 0012-25/18 twierdząc, że została ona podjęta z naruszeniem prawa i wezwał radę do jej zmiany, tak aby spełniona była właśnie norma przedstawicielstwa. W naszej gminie waha się ona od 0,56 do 1,40.

W związku z tym Rada Gminy Kolbudy dokonała nowego podziału Gminy na okręgi – uchwałą nr 0438 z dnia 15.05.2018 r. Zgodnie z tą uchwałą sołectwo Kolbudy zostało podzielone na trzy okręgi wyborcze. Od Kolbud odłączono sołectwo Babidół – Nowiny i wraz sołectwem Czapielsk i utworzono nowy okręg wyborczy nr 4. Poza tym sołectwo Łapino utworzyło samodzielny okręg nr 15.

 Oprócz podziału na okręgi wyborcze, ważną sprawą jest także podział na stałe obwody głosowania. Podział Gminy Kolbudy na stałe obwody głosowania został dokonany dnia 24 kwietnia 2018 r. Uchwałą Rady Gminy Kolbudy nr XLI/412/18. W ślad za tą uchwałą Komisarz Wyborczy w Gdańsku I, przekazał do publikacji informację z dnia 15.09.2018 r o numerach oraz granicach obwodów głosowania na podstawie tejże uchwały.

I tu pojawia się istotny problem. Otóż Rada Gminy Kolbudy zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, powinna dokonać podziału gminy na stałe obwody głosowania, w terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. Rada Gminy Kolbudy zrobiła to natomiast dokładnie odwrotnie, gdyż dokonała podziału gminy na stałe obwody głosowania kilka tygodni wcześniej przed dokonaniem podziału na okręgi wyborcze, bo już w dniu 24.04.2018 r. (uchwała nr XLI/412/18). Co ciekawe uchwała w sprawie podziału na obwody głosowania jest dokładnie takiej samej treści jak uchwala w tej samej sprawie z roku 2014.

Tak więc wyżej wymieniona uchwała nie zawiera dokonanych później zmian w zakresie podziału na okręgi wyborcze. W związku z tym uchwała w sprawie podziału na stałe obwody głosowania powinna być uznana za niezgodną z prawem.  Komisarz wyborczy, któremu zgłaszaliśmy tę sprawę nie uwzględnił naszego protestu z uwagi na bardzo krótki czas do terminu wyborów.

Tu rodzi się pytanie o skutki tej sytuacji dla przeciętnego wyborcy ?  Po pierwsze dezinformuje ona wyborców Gminy Kolbudy, co do miejsca głosowania oraz listy kandydatów, na których mają głosować. Wykazy granic obwodów głosowania zawiera błędy, gdyż nie jest tożsamy z wyznaczonymi granicami okręgów wyborczych.

W uchwale o podziale na okręgi wyborcze pominięto osiedle Nowiny, które wraz miejscowością Babidół zawsze stanowiło jedno sołectwo. A zatem mieszkańcy Nowin nie będą wiedzieć kto kandyduje z tego okręgu wyborczego w którym mieszkają. Z kolei uchwała Rady Gminy Kolbudy o podziale na obwody głosowania wskazuje, że Sołectwo Babidół – Nowiny należy do obwodu głosowania nr 1 w Kolbudach (sala GOK). I żeby było ciekawiej to Czapielsk będzie głosował w obwodzie głosowania nr 7 w urzędzie gminy, mimo że wraz z Babimdołem i Nowinami tworzy okręg wyborczy nr 4.

Podobnie w uchwale o podziale na obwody głosowania w przypadku obwodu głosowania nr 1 spis ulic nie odzwierciedla w prosty i jasny sposób granic okręgów wyborczych.  W obwodzie tym będą oddawane głosy na kandydatów z aż 4 obwodów wyborczych nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4. Znalezienie w obwieszczeniu przez wyborców swojej ulicy i skojarzenie z odpowiednią listą wyborców jest niezwykle trudne, gdyż wykaz ulic w okręgu wyborczym jest chaotyczny i kompletnie niespójny z wykazem ulic w podziale na obwody głosowania.

Analogiczna jak poprzednio sytuacja występuje w przypadku okręgu wyborczego nr 1 z którego wyborcy będą głosować na listę kandydatów w obwodzie głosowania nr 1 i obwodzie głosowania nr 2. W zaistniałej sytuacji na kandydatów z okręgu wyborczego nr 1 wyborcy powinni głosować tylko w jednym obwodzie głosowania na przykład nr 2.

Należy dodać, że w przypadku obwodu głosowania nr 2 w uchwale zniknęły ulice Tartaczna oraz Ukośna, które są wymieniane w granicach okręgu wyborczego nr 1. W poprzednich wyborach samorządowych w 2014 były one uwzględnione w obwodzie głosowania nr 2. Ponadto w podziale na stałe obwody głosowania brak jest również ul Zielnej z okręgu wyborczego nr 1.

Wyborca w przypadku obwodu głosowania, gdzie oddawane są głosy na kandydatów z czterech różnych okręgów wyborczych powinien w prosty i przejrzysty sposób taką informację otrzymać w obwieszczeniu, określającym zarówno numery okręgów wyborczych oraz specyfikację ulic. Taka sytuacja, gdzie wyborcy z jednego okręgu wyborczego głosują w dwóch różnych obwodach głosowania również jest trudna do zaakceptowania, ponieważ wprowadza w błąd wyborców oraz w istotny sposób utrudnia proces liczenia głosów. Dotyczy to okręgu wyborczego nr 1 oraz okręgu wyborczego nr 4.

Zamieszanie związane z podejmowaniem niespójnych uchwał utrudni wyborcom znalezienie odpowiedniej komisji wyborczej oraz znalezienie swojego kandydata na radnego. Poza tym w istotny sposób utrudni liczenie głosów oddanych przez wyborców w poszczególnych obwodowych komisjach wyborczych. Opisane wyżej uchybienia w procesie wyborczym mogą w istotny sposób wypaczyć wynik wyborów.

 

Autor: Bogdan Dittmer, Otomin.

 

Krzysztof Suchocki
Krzysztof Suchocki
Mieszkaniec Gminy Kolbudy tel.: 505 094 699, e-mail: krzysztof.suchocki@wp.pl

1 Komentarz

  1. danuta.reszke pisze:

    Wg aktualnego obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej Babidół i Nowiny bedæ glosowac w Okregu Wyborczym nr 1 w Kolbudach (sala GOK) .
    Obwieszczenie wisi w gablocie sołeckiej w Kolbudach .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *