Kto wygrywa wybory ?

Stare porzekadło mówi, że wygrywa wybory ten kto liczy głosy. Wydawałoby się, że od 1989 roku dorobiliśmy się takich demokratycznych standardów, żeby w kwestii rzetelnego liczenia głosów mieć jakiekolwiek wątpliwości.

Kalendarz wyborczy tegorocznych wyborów samorządowych był bardzo krótki, a ponadto dokonano wielu zmian w Kodeksie Wyborczym, które spowodowały, że nie wszyscy, którzy zamierzali wystartować w wyborach zwrócili uwagę na terminy zgłaszania swoich przedstawicieli do terytorialnych czy obwodowych komisji wyborczych. W rezultacie po upływie kodeksowych terminów we wszystkich komisjach brakowało członków, po czym Komisarz Wyborczy przedłużył terminy ich zgłaszania. Należy zauważyć, że w aktualnych wyborach będziemy mieli w każdym obwodzie głosowania po dwie komisje – jedna do przeprowadzenia głosowania i druga do liczenia głosów. W związku z tym zaistniała potrzeba zaangażowania dużo większej liczby osób, aby przeprowadzić wybory. Przyjrzeliśmy się jak to wygląda w naszej gminie.

W przypadku Gminy Kolbudy to aż 153 osoby, którymi należało obsadzić komisję gminną i 7 podwójnych komisji obwodowych. W skład zarówno gminnej, jaki i obwodowych komisji wyborczych powinny wejść po jednej osobie zgłoszonej przez pełnomocników wyborczych reprezentujących wszystkie komitety wyborcze. Ale tak się nie stało.

W skład Gminnej Komisji Wyborczej weszło po dwóch kandydatów KWW Porozumienie Andrzeja Chruścickiego oraz dwoje kandydatów PIS którzy są prywatnie w związku małżeńskim. Poza tym w komisji mamy po jednym przedstawicielu PSL, KWW Wspólna Gmina Pruszcz Gdański i KWW Wspólny Powiat. Jeśli chodzi o KWW Roberta Aszyka, nie mamy pewności czy ma on w komisji dwoje przedstawicieli czy też jednego. Poniżej link do składu Gminnej Komisji Wyborczej.

http://ugkolbudy.bip.org.pl/pliki/ugkolbudy/postanowienie_komisarza_wyborczego.pdf

Okazuje się, że oprócz trzech komitetów wyborczych wystawiających swoich kandydatów na Wójta i radnych gminy Kolbudy, został zarejestrowany jeszcze jeden komitet wyborczy – KWW Razem Dla Gminy Kolbudy. Co ciekawe został on zarejestrowany w Gdańsku, a jego pełnomocnikiem wyborczym jest Pan Cezary Piotr Kloska. Komitet ten nie zgłosił żadnych kandydatów na radnych ani na Wójta Gminy Kolbudy, natomiast z jego zgłoszenia zostało wybranych aż 11 członków obwodowych komisji wyborczych oraz przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej. Ponadto w Internecie nie ma żadnej informacji o jakiekolwiek działalności tego Komitetu w ramach wyborów samorządowych.

K’ woli przypomnienia członkiem komisji nie może być również osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: małżonkiem, ojcem, matką, dziadkiem, babcią (tzw. wstępnym), synem, córką, wnukiem, wnuczką (tzw. zstępnym), rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo osobą pozostającą z kandydatem w stosunku przysposobienia. Nie jesteśmy w stanie prześledzić koligacji rodzinnych, ale za to relacje zawodowe których Kodeks Wyborczy nie reguluje, mogą tu odgrywać rolę. Wracając do KWW Razem dla Gminy Kolbudy zarówno Pełnomocnik Komitetu jak i jedna z członkiń komisji są zawodowo podwładnymi Kandydata na Wójta Pana Roberta Aszyka.

I tak z ramienia KWW Razem dla Gminy Kolbudy w kolejnych komisjach zasiadają:

Komisja nr 1 – Joanna Płotka

Komisja nr 2 – Justyna Leśniewska / Natalia Romańska

Komisja nr 3 – Kamila Richter / Jolanta Dawidowska i Artur Karamon

Komisja nr 4 – Alicja Krajewska/ Krzysztof Mielewczyk

Komisja nr 5 – brak / Marzena Jończyk i Karolina Nagórska Pacan

Komisja nr 6 – brak

Komisja nr 7 – Anna Bernaś / Bożena Szwejkowska

Osoby wymienione za spacją należą do komisji do liczenia głosów.

Wydaje się, że Komitet Wyborczy Wyborców Razem Dla Gminy Kolbudy został zarejestrowany jedynie w celu zgłoszenia Kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kolbudy.

Poniżej przedstawiamy obsadę wszystkich komisji wyborczych w Gminie Kolbudy:

  1. KWW Razem dla Gminy Kolbudy                                     – 13 członków
  2. KWW Roberta Aszyka                                                          – 19 członków
  3. KWW Porozumienie Andrzeja Chruścickiego                – 18 członków
  4. Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska                – 16 członków
  5. KWW Wspólna Gmina Pruszcz Gdański                         – 15 członków
  6. KWW Wspólny Powiat                                                        – 14 członków
  7. KWW Porozumienie Samorządowe Pow. Gdańskiego – 14 członków
  8. Komitet Wyborczy PSL                                                       – 14 członków
  9. KW PIS                                                                                   –   4 członków
  10. KW Kolbudy 24                                                                     –   5 członków

Analizując powyższe zestawienie, odnosi się wrażenie, że najważniejszym wyborach samorządowych w Gminie Kolbudy jest liczenie głosów, a nie wystawienie dobrych kandydatów na radnych. Gdyby dodać członków komisji Roberta Aszyka i KWW Razem dla Gminy Kolbudy to byłoby ich aż 32 co stanowi 25% wszystkich członków komisji wyborczych.

Biorąc pod uwagę przynależność Pana Roberta Aszyka do powiatowej struktury PO, której przewodzi Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel udział ich kandydatów w komisjach wyborczych stanowi ponad 1/3 jej wszystkich członków.

Pełny skład komisji wyborczych znajdą państwo po adresem

http://ugkolbudy.bip.org.pl/pliki/ugkolbudy/okw_kolbudy.pdf

Nasz Komitet Wyborczy Kolbudy 24 zgłosił w przedłużonym terminie 7 kandydatów do obwodowych komisji wyborczych do liczenia głosów. Z niejasnych dla nas powodów odbyło się losowanie i tylko jeden kandydat z naszego wskazania został wylosowany. Pikanterii tej sytuacji dodaje to, że wybrani członkowie komisji wyborczych byli informowani o terminie szkolenia na dzień przed jego terminem. W związku z tym jedyny nasz członek komisji do liczenia wyników wyborów musiał zrezygnować, ponieważ obowiązki zawodowe nie pozwalały mu w nim uczestniczyć i w związku z tym został z niej wykreślony.

Pozostaje nam jedynie pozostać w przekonaniu, iż członkowie komisji policzą głosy po prostu uczciwie.

Zwracamy uwagę wszystkim wyborcom na precyzyjne stawianie krzyżyków na kartach do głosowania, tak aby komisje nie miały wątpliwości czy są to głosy ważne czy nieważne. Nieproporcjonalnie duża ilość głosów nieważnych w kilku komisjach w wyborach samorządowych 2014 roku zdecydowała o ich generalnym wyniku.  Mamy nadzieję, że się ona tym razem nie powtórzy. Poza tym przypominamy wszystkim tym którzy nie są zameldowani w Gminie Kolbudy a chcieliby głosować, że można się rejestrować na listach wyborczych tylko do wtorku 16 października.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *